Φωτορεαλιστική αναράσταση της αρχαίας πόλης, με βάση τα ορατά ερείπια

Φωτορεαλιστική αναράσταση της αρχαίας πόλης, με βάση τα ορατά ερείπια

Ψηφιακή αναπαράσταση του πρεσβυτερίου από τα ΝΔ

Ψηφιακή αναπαράσταση του πρεσβυτερίου από τα ΝΔ

Φωτορεαλιστική αναπαράσταση του προπύλου του κτηρίου Δ

Φωτορεαλιστική αναπαράσταση του προπύλου του κτηρίου Δ

Φωτορεαλιστική αναπαράσταση της στοάς σε άποψη της κατασκευής από δυτικά

Φωτορεαλιστική αναπαράσταση της στοάς σε άποψη της κατασκευής από δυτικά

Ψηφιακή αναπαράσταση του πρεσβυτερίου από τα δυτικά

Ψηφιακή αναπαράσταση του πρεσβυτερίου από τα δυτικά

Το πρεσβυτέριο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής

Το πρεσβυτέριο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής

Το δύσκολο έργο της μεταφοράς μαρμάρων στο Μουσείο, 2009

Το δύσκολο έργο της μεταφοράς μαρμάρων στο Μουσείο, 2009

Τοιχογραφία με ζώνη που μιμείται ορθομαρμάρωση στην ορθογώνια κόγχη του βόρειου κλίτους

Τοιχογραφία με ζώνη που μιμείται ορθομαρμάρωση στην ορθογώνια κόγχη του βόρειου κλίτους

Το ενεπίγραφο γείσο του μακέλλου (2ου αι. μ.Χ.), εντοιχισμένο στη βασιλική

Το ενεπίγραφο γείσο του μακέλλου (2ου αι. μ.Χ.), εντοιχισμένο στη βασιλική

Τοπογραφικό σχέδιο της ανασκαφής της αγοράς της αρχαίας Άνδρου

Τοπογραφικό σχέδιο της ανασκαφής της αγοράς της αρχαίας Άνδρου

Το δύσκολο έργο της μεταφοράς μαρμάρων

Το δύσκολο έργο της μεταφοράς μαρμάρων

Τμήμα του ψηφιδωτού στο νότιο κλίτος της βασιλικής

Τμήμα του ψηφιδωτού στο νότιο κλίτος της βασιλικής

Τάφος λαξευμένος σε βράχο στο δυτικό νεκροταφείο της πόλης

Τάφος λαξευμένος σε βράχο στο δυτικό νεκροταφείο της πόλης

Ταφικός περίβολος στην περιοχή του ανατολικού νεκροταφείου

Ταφικός περίβολος στην περιοχή του ανατολικού νεκροταφείου

Ορθοφωτογραφία της ανασκαφής της αγοράς της αρχαίας Άνδρου

Ορθοφωτογραφία της ανασκαφής της αγοράς της αρχαίας Άνδρου

Συντήρηση του βόρειου τοίχου της βασιλικής, 2011

Συντήρηση του βόρειου τοίχου της βασιλικής, 2011

Συντήρηση του νότιου τοίχου της βασιλικής, 1993

Συντήρηση του νότιου τοίχου της βασιλικής, 1993

Τα αγάλματα του Ερμού και το γυναικείο του τύπου της Μεγάλης Ηρακλειώτισσας

Τα αγάλματα του Ερμού και το γυναικείο του τύπου της Μεγάλης Ηρακλειώτισσας

Στερέωση των επιχρισμάτων της κρήνης (στοά ΣΤ), 2016

Στερέωση των επιχρισμάτων της κρήνης (στοά ΣΤ), 2016

Ορθοφωτογραφία της ανασκαφής στο κάτω άνδηρο της αγοράς

Ορθοφωτογραφία της ανασκαφής στο κάτω άνδηρο της αγοράς

Σπάραγμα τοιχογραφίας με παράσταση ιεράρχη από τη βασιλική

Σπάραγμα τοιχογραφίας με παράσταση ιεράρχη από τη βασιλική

Μεταφορά μαρμάρων, 2017

Μεταφορά μαρμάρων, 2017

Ορθοφωτογραφία της ανασκαφής στο άνω άνδηρο της αγοράς

Ορθοφωτογραφία της ανασκαφής στο άνω άνδηρο της αγοράς

Παλαιόπολη. Αεροφωτογραφία του χώρου με τα ερείπια της αρχαίας πόλης

Παλαιόπολη. Αεροφωτογραφία του χώρου με τα ερείπια της αρχαίας πόλης

Παλαιόπολη. Άποψη της περιοχής της ακρόπολης με τον τετράγωνο πύργο

Παλαιόπολη. Άποψη της περιοχής της ακρόπολης με τον τετράγωνο πύργο

Λεπτομέρεια του ψηφιδωτού με την επιγραφή των χορηγών, μπροστά στην πύλη του πρεσβυτερίου

Λεπτομέρεια του ψηφιδωτού με την επιγραφή των χορηγών, μπροστά στην πύλη του πρεσβυτερίου

Λεπτομέρεια των επιχρισμάτων στο βόρειο τοίχο της κρήνης στη στοά ΣΤ

Λεπτομέρεια των επιχρισμάτων στο βόρειο τοίχο της κρήνης στη στοά ΣΤ

Μεταφέροντας ογκώδες εύρημα, 2002

Μεταφέροντας ογκώδες εύρημα, 2002

Κιβωτιόσχημος λαξευτός τάφος στο Δυτικό νεκροταφείο της αρχαίας πόλης

Κιβωτιόσχημος λαξευτός τάφος στο Δυτικό νεκροταφείο της αρχαίας πόλης

Μαρμάρινο κάλυμμα σαρκοφάγου ενσωματωμένο σε νεώτερη κατασκευή στα Α του λόφου του Τούρλου

Μαρμάρινο κάλυμμα σαρκοφάγου ενσωματωμένο σε νεώτερη κατασκευή στα Α του λόφου του Τούρλου

Λεπτομέρεια της κρηπίδας της στοάς ΣΤ, όπου κτίστηκε ο νότιος τοίχος του μονόχωρου ναού (κτήριο Η)

Λεπτομέρεια της κρηπίδας της στοάς ΣΤ, όπου κτίστηκε ο νότιος τοίχος του μονόχωρου ναού (κτήριο Η)

Κάτω άνδηρο της αγοράς, ο δρόμος ΙΙΙ

Κάτω άνδηρο της αγοράς, ο δρόμος ΙΙΙ

Κάτοψη της πρώτης φάσης της βασιλικής του  δεύτερου μισού του 5ου αι. μ.Χ.

Κάτοψη της πρώτης φάσης της βασιλικής του δεύτερου μισού του 5ου αι. μ.Χ.

Κάτοψη του κτηρίου Ε του 3ου αι. μ.Χ.

Κάτοψη του κτηρίου Ε του 3ου αι. μ.Χ.

Κάτοψη της ανασκαφής στο κάτω άνδηρο. Ο μονόχωρος ναός, κτήριο Η

Κάτοψη της ανασκαφής στο κάτω άνδηρο. Ο μονόχωρος ναός, κτήριο Η

Κάτοψη της ανασκαφής στο άνω άνδηρο της αγοράς. Τα κατάλοιπα του τέλους 4ου-αρχών 3ου αι. π.Χ. (κτήρ

Κάτοψη της ανασκαφής στο άνω άνδηρο της αγοράς. Τα κατάλοιπα του τέλους 4ου-αρχών 3ου αι. π.Χ. (κτήρ

Κάτοψη της ανασκαφής στο κάτω άνδηρο της αγοράς. Τα κατάλοιπα του τέλους 4ου-αρχών 3ου αι. π.Χ. (κτή

Κάτοψη της ανασκαφής στο κάτω άνδηρο της αγοράς. Τα κατάλοιπα του τέλους 4ου-αρχών 3ου αι. π.Χ. (κτή

Κάτοψη της ανασκαφής στο κάτω άνδηρο της αγοράς. Τα κατάλοιπα του πρώτου μισού του 2ου αι. π.Χ. (κτή

Κάτοψη της ανασκαφής στο κάτω άνδηρο της αγοράς. Τα κατάλοιπα του πρώτου μισού του 2ου αι. π.Χ. (κτή

Κάτοψη της ανασκαφής στο άνω άνδηρο της αγοράς. Τα κατάλοιπα του πρώτου μισού του 2ου αι. π.Χ. (κτήρ

Κάτοψη της ανασκαφής στο άνω άνδηρο της αγοράς. Τα κατάλοιπα του πρώτου μισού του 2ου αι. π.Χ. (κτήρ

Κάτοψη της ανασκαφής στο άνω άνδηρο της αγοράς. Κτήριο Β (3ου αι. π.Χ.)

Κάτοψη της ανασκαφής στο άνω άνδηρο της αγοράς. Κτήριο Β (3ου αι. π.Χ.)

Κάτοψη της ανασκαφής στο άνω άνδηρο της αγοράς, τα κατάλοιπα του 5ου-4ου αι. π.Χ. (δρόμος IV, κτήριο

Κάτοψη της ανασκαφής στο άνω άνδηρο της αγοράς, τα κατάλοιπα του 5ου-4ου αι. π.Χ. (δρόμος IV, κτήριο

Η τομή 88.3 στο αγροτεμάχιο στου Πλάτου

Η τομή 88.3 στο αγροτεμάχιο στου Πλάτου

Η τομή 88.8 στο αγροτεμάχιο στου Πλάτου

Η τομή 88.8 στο αγροτεμάχιο στου Πλάτου

Η ΝΔ γωνία της κρηπίδας του ναού του Απόλλωνος Πυθίου

Η ΝΔ γωνία της κρηπίδας του ναού του Απόλλωνος Πυθίου

Η μικρή κόγχη-κρήνη του βόρειου κλίτους, που πιθανώς χρησιμοποιήθηκε ως αγίασμα

Η μικρή κόγχη-κρήνη του βόρειου κλίτους, που πιθανώς χρησιμοποιήθηκε ως αγίασμα

Η είσοδος του βόρειου κλίτους της βασιλικής, που αχρηστεύθηκε αργότερα

Η είσοδος του βόρειου κλίτους της βασιλικής, που αχρηστεύθηκε αργότερα

Η ανατολική είσοδος του νότιου κλίτους της βασιλικής

Η ανατολική είσοδος του νότιου κλίτους της βασιλικής

Η αρχαιολογική σκαπάνη επί το έργον

Η αρχαιολογική σκαπάνη επί το έργον

Η αψίδα της βασιλικής με υλικό σε δεύτερη χρήση (πώρινοι σπόνδυλοι κιόνων, μαρμάρινες βάσεις μνημείω

Η αψίδα της βασιλικής με υλικό σε δεύτερη χρήση (πώρινοι σπόνδυλοι κιόνων, μαρμάρινες βάσεις μνημείω

Η «Πόρτα», πύλη του τείχους της αρχαίας πόλης (αρχές 19ου αι.)

Η «Πόρτα», πύλη του τείχους της αρχαίας πόλης (αρχές 19ου αι.)

Επιφανειακή έρευνα. Μεταφορά του ακρωτηρίου του ναού του Απόλλωνος, με τον Πήγασο και τον Βελλερεφόν

Επιφανειακή έρευνα. Μεταφορά του ακρωτηρίου του ναού του Απόλλωνος, με τον Πήγασο και τον Βελλερεφόν

Επιγραφή για ιερό του θεού Μίθρα σε λιθόπλινθο αρχαίου τοίχου

Επιγραφή για ιερό του θεού Μίθρα σε λιθόπλινθο αρχαίου τοίχου

Ερείπια κτηρίου των χρόνων της ύστερης αρχαιότητας, στα ΒΑ. του ναού του Ευαγγελισμού

Ερείπια κτηρίου των χρόνων της ύστερης αρχαιότητας, στα ΒΑ. του ναού του Ευαγγελισμού

Δωρικό κιονόκρανο, που αποδίδεται στο ναό του Απόλλωνος

Δωρικό κιονόκρανο, που αποδίδεται στο ναό του Απόλλωνος

Βελόνες εχινών από τον ημιυπόγεο χώρο στο κτήριο Δ της αγοράς

Βελόνες εχινών από τον ημιυπόγεο χώρο στο κτήριο Δ της αγοράς

Δωρικό κιονόκρανο, που αποδίδεται στη στοά ΣΤ

Δωρικό κιονόκρανο, που αποδίδεται στη στοά ΣΤ

Δωρικό κιονόκρανο, που αποδίδεται στη στοά ΣΤ, εύρημα της ανασκαφής του 1830

Δωρικό κιονόκρανο, που αποδίδεται στη στοά ΣΤ, εύρημα της ανασκαφής του 1830

Αρχαιολόγος-υποζύγιο στην ανασκαφή της Παλαιόπολης, 2016

Αρχαιολόγος-υποζύγιο στην ανασκαφή της Παλαιόπολης, 2016

Βάση χάλκινου αγάλματος από ημικυκλική εξέδρα

Βάση χάλκινου αγάλματος από ημικυκλική εξέδρα

Αρχαίος τοίχος ΝΑ του ιερού του Απόλλωνος Πυθίου

Αρχαίος τοίχος ΝΑ του ιερού του Απόλλωνος Πυθίου

Βάθρο με επιγραφή προς τιμήν κάποιου Άνδριου, αρχές 1ου αι. π.Χ.

Βάθρο με επιγραφή προς τιμήν κάποιου Άνδριου, αρχές 1ου αι. π.Χ.

Αριστερά ο ημιυπόγειος χώρος στα δυτικά του κτηρίου Δ

Αριστερά ο ημιυπόγειος χώρος στα δυτικά του κτηρίου Δ

Άποψη των καταλοίπων πύλης στο ανατολικό σκέλος του τείχους

Άποψη των καταλοίπων πύλης στο ανατολικό σκέλος του τείχους

Άποψη του δυτικού σκέλους του τείχους της αρχαίας Άνδρου

Άποψη του δυτικού σκέλους του τείχους της αρχαίας Άνδρου

Άποψη του πρεβυτερίου και του βόρειου κλίτους της βασιλικής

Άποψη του πρεβυτερίου και του βόρειου κλίτους της βασιλικής

Άποψη των ερειπίων του αρχαίου λουτρού στην παραλία

Άποψη των ερειπίων του αρχαίου λουτρού στην παραλία

Άποψη του ναΐσκου της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, κτισμένου επάνω σε αρχαίο κτήριο

Άποψη του ναΐσκου της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, κτισμένου επάνω σε αρχαίο κτήριο

Άποψη του δυτικού άκρου της στοάς Γ

Άποψη του δυτικού άκρου της στοάς Γ

Άποψη του κελλιού του Φ. Φιλιππίδη, κτισμένου στα ερείπια αρχαίου ναού, στα Α της πόλης

Άποψη του κελλιού του Φ. Φιλιππίδη, κτισμένου στα ερείπια αρχαίου ναού, στα Α της πόλης

Άποψη του αναλημματικού τοίχου στην περιοχή του ιερού του Απόλλωνος Πυθίου (κτήμα Ψωμά)

Άποψη του αναλημματικού τοίχου στην περιοχή του ιερού του Απόλλωνος Πυθίου (κτήμα Ψωμά)

Ανασκαφή Ν. Κοντολέοντος. Τμήμα ενεπίγραφου γείσου

Ανασκαφή Ν. Κοντολέοντος. Τμήμα ενεπίγραφου γείσου

Άποψη του αναλημματικού τοίχου που στήριζε το άνδηρο του γυμνασίου της πόλης

Άποψη του αναλημματικού τοίχου που στήριζε το άνδηρο του γυμνασίου της πόλης

Ανασκαφή, άνω άνδηρο, 1993 001

Ανασκαφή, άνω άνδηρο, 1993 001

Άνω άνδηρο της αγοράς, ο δρόμος ΙΙ

Άνω άνδηρο της αγοράς, ο δρόμος ΙΙ

Άποψη της ανασκαφής στου Πλάτου

Άποψη της ανασκαφής στου Πλάτου

Ανασκαφή στο άνω άνδηρο, 1999

Ανασκαφή στο άνω άνδηρο, 1999

Ανασκαφή Ν. Κοντολέοντος. Κατάλοιπα εξέδρας μπροστά στη βόρεια στοά της αγοράς

Ανασκαφή Ν. Κοντολέοντος. Κατάλοιπα εξέδρας μπροστά στη βόρεια στοά της αγοράς

Ανασκαφή Ν. Κοντολέοντος (1956). Οι βαθμίδες της βόρειας στοάς στην αγορά της αρχαίας πόλης

Ανασκαφή Ν. Κοντολέοντος (1956). Οι βαθμίδες της βόρειας στοάς στην αγορά της αρχαίας πόλης

Ανασκαφή 2001, άνω άνδηρο, ο δυτικός τοίχος της στοάς Γ και ο δρόμος ΙΙ 001

Ανασκαφή 2001, άνω άνδηρο, ο δυτικός τοίχος της στοάς Γ και ο δρόμος ΙΙ 001

Ανασκαφή 1995, το άνω άνδηρο

Ανασκαφή 1995, το άνω άνδηρο

Αεροφωτογραφία του κάτω ανδήρου της αγοράς

Αεροφωτογραφία του κάτω ανδήρου της αγοράς

Ανασκαφή 1993, άνω άνδηρο

Ανασκαφή 1993, άνω άνδηρο

Αεροφωτογραφία της ανασκαφής 2007

Αεροφωτογραφία της ανασκαφής 2007

Ανασκαφή 1987

Ανασκαφή 1987

Αεροφωτογραφία της ανασκαφής (2017)

Αεροφωτογραφία της ανασκαφής (2017)

Αεροφωτογραφία του άνω ανδήρου της αγοράς

Αεροφωτογραφία του άνω ανδήρου της αγοράς

Αεροφωτογραφία του ανασκαμμένου τμήματος της παλαιοχριστιανικής βασιλικής

Αεροφωτογραφία του ανασκαμμένου τμήματος της παλαιοχριστιανικής βασιλικής

Αεροφωτογραφία της στοάς Γ στο άνω άνδηρο της αγοράς

Αεροφωτογραφία της στοάς Γ στο άνω άνδηρο της αγοράς

Αεροφωτογραφία της κρήνης στο πίσω μέρος της στοάς ΣΤ στο κάτω άνδηρο

Αεροφωτογραφία της κρήνης στο πίσω μέρος της στοάς ΣΤ στο κάτω άνδηρο