top of page

Δημοσιεύσεις

  1. Μονογραφία

Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, Λ., Παλαιόπολις Άνδρου Ι, Τα οικοδομικά από την προανασκαφική έρευνα,  Άνδρος 1996.

   2. Κατάλογοι εκθέσεων

Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, Λ. (εκδ.), Παλαιόπολη Άνδρου, Είκοσι χρόνια ανασκαφικής έρευνας (2007), σσ. 110 (με συμβολές των Α.-Μ. Αναγνωστοπούλου, Ευ. Βιβλιοδέτη, Ε. Μαραθάκη, Ν. Παλαιοκρασσά, Ν. Μουρτζά).

Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, Λ. (επιμ.), Παλαιόπολη Άνδρου, Τριάντα χρόνια ανασκαφικής έρευνας, Άνδρος 2017, σσ. 240 (με συμβολές των Α.-Μ. Αναγνωστοπούλου, Ευ. Βιβλιοδέτη, Ν. Γκιολέ, Γ. Καλλιοντζή, Χρ. Κανελλόπουλου, Στ. Λεκάκη, Ει. Μαραθάκη, Ν. Μουρτζά, Μ. Μπαρλαμπά, Ν. Παλαιοκρασσά, Γ. Πάλλη, Γ. Παπαδόπουλου, Ει. Περβολαράκη, Μ. Πετράκη, Στ. Πολύδωρα, Μ. Σταματάκη, Α. Στεφανή).

   3. Άρθρα

Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, Λ., "Στοιχεία από την προανασκαφική έρευνα στην αρχαία Άνδρο", Πρακτικά του Α΄ Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, Τα περί Άνδρου (Άνδρος 5-9 Σεπτεμβρίου 1991), Ανδριακά Χρονικά 21 (1993), 117–141.

Τιβέριος, Μ. Α., "Από την οχύρωση της αρχαίας Άνδρου", Πρακτικά του Α΄ Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, Τα περί Άνδρου (Άνδρος 5-9 Σεπτεμβρίου 1991), Ανδριακά Χρονικά 21 (1993), 209–231.

Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, Λ., "Η αρχαία πόλη της Άνδρου", Άνδρος και Χαλκιδική, Πρακτικά Συμποσίου (Άνδρος, 23 Αυγούστου 1997), Ανδριακά Χρονικά 29 (1998), 57–78.

Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, Λ., "Από την πλαστική της Άνδρου", Αγαλμα, Μελέτες για την αρχαία πλαστική προς τιμήν του Γιώργου Δεσπίνη (2001), 79-88.

Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, Λ., "Ψήφισμα προς τιμήν Ανδρίων δικαστών", HOROS 14-16, 2000-2003, 297-305.

Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, Λ., "Ανασκάπτοντας την Αγορά της αρχαίας Άνδρου", Άγκυρα, Δελτίο της Καϊρείου Βιβλιοθήκης 2 (2004), 121-148.

Palaiokrassa, L. – E. Vivliodetis, "Recent Evidence of the Economy and Trading Contacts of Andros in Antiquity", στο Ch. Papageorgiadou-Banis – A. Giannikouri (eds), Sailing in the Aegean, Readings on the economy and trade routes, Μελετήματα 53 (2008), 139-156.

Γκιολές, Ν., "Ανασκαφές στην Παλαιοχριστιανική βασιλική της αγοράς στην Παλαιόπολη της Άνδρου", στο Δ. Κυρτάτας – Λ. Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα – Μ. Τιβέριος (επιμ.), Εύανδρος, Τόμος εις μνήμην Δ.Ι. Πολέμη (2009), 155-176.

Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, Λ., "Πυθώνυμος Νικοκράτους, ένας επιφανής Άνδριος", στο Δ. Κυρτάτας – Λ. Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα – Μ. Τιβέριος (επιμ.), Εύανδρος, Τόμος εις μνήμην Δ.Ι. Πολέμη (2009), 33-50.

Παλαιοκρασσά, Ν. ,"Χρυσό δακτυλίδι από την Παλαιόπολη της Άνδρου", στο Δ. Κυρτάτας – Λ. Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα – Μ. Τιβέριος (επιμ.), Εύανδρος, Τόμος εις μνήμην Δ.Ι. Πολέμη (2009), 2-32.

 

Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, Λ., "Η αγορά της αρχαίας Άνδρου. Μορφή και δραστηριότητες", στο Α. Γιαννικουρή (επιμ.), Η Αγορά στη Μεσόγειο από τους ομηρικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Κως, 14-17 Απριλίου 2011 (2011), 311-326.

Palaiokrassa-Kopitsa, L. , "The Archaeological Evidence from the Agora of Ancient Andros (Cyclades)", στο  V. Chankowski – P. Karvonis (εκδ.), Tout vendre, tout acheter. Structures et équipements des marchés antiques, Actes du colloque d’Athènes, 16-19 juin 2009 (2012), 23-35.

Γκιολές, Ν., "Παλαιοχριστιανική Άνδρος", στο: Γ. Πάλλης (επιμ.), Η Βυζαντινή Άνδρος (4ος-12ος αιώνας). Νεότερα από την αρχαιολογική έρευνα και τις αποκαταστάσεις των μνημείων. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης (Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015), Ανδριακά Χρονικά 43 (2016), 45–58.

Κανελλόπουλος, Χρ. – Λ. Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, "Η αρχιτεκτονική του οικοδομήματος Δ στην αγορά της αρχαίας Άνδρου", στο B.K. Λαμπρινουδάκης – Ε. Μπουρνιά – Κ. Ζάμπας – A. Ohnesorg (εκδ.), ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη Κορρέ (2016), 413-422.

Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, Λ., "Μνημεία στην αγορά της αρχαίας Άνδρου", στο: Εμμ. Βουτυράς – Ε. Παπαγιάννη – Ν. Καζακίδη (επιμ.), BONAE GRATIAE. Μελέτες ρωμαϊκής γλυπτικής προς τιμήν της καθηγήτριας Θεοδοσίας Στεφανίδου-Τιβερίου (2017),101-109.

(υπό έκδοση):

Palaiokrassa-Kopitsa, L., "New Evidence from the Agora of Ancient Andros", στο: E. Angliker  ̶  J. Tully (eds), Cycladic Archaeology: New Approaches and Discoveries, Princeton.

Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, Λ., "Ιερά και λατρείες στην αρχαία Άνδρο", στο: Β. Λαμπρινουδάκης κ.ά. (εκδ.), , .

Παλαιοκρασσά, Λ., "Η αγορά της Άνδρου κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους. Νεότερα στοιχεία", Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, Ερμούπολη, Σύρος, 26-29 Μαΐου 2016, ΕEKM.

Παλαιοκρασσά, N., "Ιχθυαγορά στην Παλαιόπολη της Άνδρου: μια πρώτη προσέγγιση", Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, Ερμούπολη, Σύρος, 26-29 Μαΐου 2016, ΕEKM.

   4. Διπλωματική εργασία

Γεωργίου, Ευ., Παλαιόπολις Άνδρου. Τα νομίσματα των ανασκαφών 1988-2001, Μεταπτυχιακή εργασία Α΄ Κύκλου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (2002).

   5. Διδακτορική διατριβή

Υλικό από την ανασκαφή δημοσιεύθηκε στη διατριβή:

Τζαβελοπούλου, Κ., Λατρείες ηρώων στις αγορές της αρχαιότητας (αδημοσίευτη Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

   6. Εκθέσεις

Τον Αύγουστο του 2007 και του 2017 οργανώθηκαν στην Άνδρο (Εμπειρίκειο Γυμνάσιο Άνδρου) εκθέσεις για τα 20 και τα 30 χρόνια της Ανασκαφής Παλαιόπολης. Οι εκθέσεις περιελάμβαναν επιτοίχιους πίνακες, εκμαγεία αγαλμάτων (των Κ. Ματούλα και Π. Τζανουλίνου), αντίγραφα μικρού μεγέθους ευρημάτων, μακέτες και φωτορεαλιστικές αναπαραστάσεις κτηρίων, καθώς και προβολές βίντεο από την ανασκαφή. Μέσα από αυτά οι επισκέπτες, μετά από μια συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας της Άνδρου και των ερευνών στο χώρο της Παλαιόπολης έως το 1985, ενημερώνονταν για τα αποτελέσματα της νεώτερης ανασκαφικής και ενάλιας έρευνας, για τη μορφή της αρχαίας πόλης, του λιμανιού και του χώρου της αγοράς της, για τα σπίτια των Ανδρίων, τους θεούς που λάτρευαν, πτυχές της καθημερινής τους ζωής, για τη νομισματοκοπία, την οικονομία και το πολίτευμα της πόλης. Τις εκθέσεις συνόδευαν πολυσέλιδοι επιστημονικοί κατάλογοι (βλ. παραπάνω).

   7. Άρθρα στα ΜΜΕ-Ομιλίες

Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ανακοινωθεί σε ομιλίες και σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σε ομιλίες για το ευρύ κοινό.

Ειδήσεις για την ανασκαφή έχουν δημοσιευθεί σε άρθρα στον ημερήσιο τύπο της Αθήνας και σε τοπικές εφημερίδες

bottom of page